Menu główne:

  • Strona główna
  • Aktualnosci
  • Oferta
  • Wykaz robót
  • Galeria
  • Referencje
  • Kontakt

Oferta firmy            Naszą standardową ofertę na wykonanie prac rozbiórkowych charakteryzuje kompletność i kompleksowość. Proponujemy nasze usługi już od etapu inwentaryzacji obiektów, sporządzania projektów rozbiórkowych i występowania do organów administracji samorządowej z wnioskiem o wydanie stosownych zezwoleń. Następnie, poprzez fazę fizycznej likwidacji obiektów (zarówno metodą tradycyjną przy użyciu sprzętu ciężkiego, jak i sposobem minerskim), oferujemy kompleksową utylizację odpadów porozbiórkowych (posiadamy uprawnienia na zbieranie i transport odpadów, a także na demontaż i utylizację odpadów zawierających azbest). Proces rozbiórki kończymy uporządkowaniem i wyrównaniem terenu. Na życzenie Inwestora nawozimy humus i dokonujemy zasiewu trawy.

Referencje scr9      Zakres Oferty:

- Mechaniczne wyburzanie obiektów budowlanych (budynków, mostów, kominów, itp.) żelbetowych, betonowych i ceglanych, metalowych.
- Mechaniczne rozbiórki prowadzone w obiektach czynnych.
- Minerskie wyburzanie obiektów budowlanych (budynków, mostów, kominów, itp.) żelbetowych, betonowych i ceglanych , metalowych.
- Minerskie rozbiórki prowadzone w obiektach czynnych.
- Demontaż i fragmentowanie na złom wsadowy konstrukcji stalowych.
- Kruszenie i przerób gruzu budowlanego.
- Utylizacja odpadów niebezpiecznych (w tym także zawierających azbest).
- Cięcie i wiercenie techniką diamentową.
- Wszelkie roboty ziemne.
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego